Edu-Consulting heeft een instrument ontwikkeld waarmee een school kan bepalen hoe het staat met de e-learning readiness binnen de school. Ik onderscheid daarin 6 zaken waar je als medewerker van school op moet letten.

 

Het lijkt op 4 in balans maar ik heb dat concept van Kennisnet handen en voeten gegeven zodat ook een docent zich of in de school de juiste vragen kan stellen en een diagnose kan stellen over de oorzaak van een stroef verlopende invoering van ICT toepassingen in het leerproces.

De 6 stuur/regelpunten zijn: Visie, Leerderskenmerken, Infrastructuur, Hardware, Software en Professionalisering medewerkers.

Wanneer je geen of een slecht ontwikkelde visie hebt heb je ook geen meetlat waarlangs je ontwikkelingen kunt leggen. Je kunt van alles ontwikkelen maar er zit geen lijn in. Vaak reageert de organisatie dan adhoc op technische ontwikkelingen bv.: Laten we tablets kopen om het onderwijs te digitaliseren.

Ken je doelgroep hoort bij het onderwijs. Dit geldt ook als je ICT toepassingen introduceert en om dat goed in kaart te brengen onderzoek je de leerderskenmerken. In de verschillende opleidingen in het MBO of in de leeftijdopbouw van een VO zitten stevige verschillen in studenten of leerlingen. Met infrastructuur bedoel ik de standaard voorzieningen waar de gebruiker geen invloed op heeft. (netwerk, autorisatie en toegang tot systemen, printen) Die moeten gewoon geregeld zijn en op een gemakkelijke manier te gebruiken. Hardware gaat over de apparaten die een docent kan regelen in de klas of voor zich persoonlijk: laptop, tablet, interactief bord etc. de docent moet toegang kunnen regelen tijdens de lessen en weten hoe die apparaten te gebruiken. Dat zelfde geldt ook voor de software. Kan de docent software gebruiken qua licenties en kan hij daar gemakkelijk aan komen en (laten) installeren? Tot slot de professionalisering van de medewerkers. Zijn de medewerkers in staat om hardware en software te bedienen en zijn ze niet meteen van slag als er zich onverwachte ICT situaties aankondigen. Daarnaast moeten zij ook weten welke applicaties in te zetten bij de diverse pedagogische vraagstukken.

Ga naar de Moodle omgeving en meldt je aan.