Roadmap Onderwijs&ICT. 

De combinatie van Scan je school en de Stip op de Horizon (daar waar je uit wil komen) die je in je onderwijsvisie beschreven hebt, geeft de mogelijkheid om een gedetailleerde Roadmap te maken. Beschrijf per jaar wat je binnen je school of je vakgroep zou willen bereiken en benoem de activiteiten die nodig om bij de volgende fase uit te komen. We noemen die activiteiten de delta. Zo ontstaat een gedetailleerde Roadmap die iedereen duidelijkheid geeft wat de plannen zijn. Een voorbeeld is hier te downloaden (klik op de afbeelding links)

Schrijf een functioneel ontwerp als je gaat automatiseren.

Als een idee ontstaat over hoe je een proces met ICT kan ondersteunen is het uitermate belangrijk om er een goed voor te gaan zitten. Natuurlijk  met de mensen die belang hebben bij het proces: de eigenaar, de uitvoerders en de doelgroep. Beschrijf met hen wat het systeem moet hebben aan functionaliteit, wordt daar in detail over eens. De tijd die je investeert krijg je dubbel terug. Daarna ga je bouwen en je laat dezelfde mensen, die mee geschreven hebben, testen. Wanneer je het standaard formulier van bv Prince2 gebruikt heb je een goed sjabloon voor een functioneel ontwerp. Klik op de afbeelding rechts om het document te downloaden.

 

Onderzoekende houding.

Om ICT in het onderwijs toe te passen is voor veel docenten lastig. Voor vele is het een sprong in het diepe met grote kans op mislukking. ICT doet immers niet altijd wat je wilt. Het enige wat helpt als de docent zich goed voorbereid en ook een Plan B heeft. In dat proces helpt een onderzoekende houding van de docent. Formuleer de onderzoeksvraag en ga aan het experiment aan. Het kost tijd maar hierdoor kan de docent zelfvertrouwen winnen als het om ICT gaat en realistisch naar de verwachtingen kijken.