In de school wordt door individuele docenten ICT in het Leerproces toegepast. Er zijn beamers en een aantal Smartboards. Er is een terugkerende discussie of leerlingen wel hun mobiel mogen gebruiken in de klas. De een vindt het maar niks. Het leidt alleen maar af van de belangrijke zaken. De ander vindt dat leerlingen meer gemotiveerd zijn als ze hun smartphone in de lessen gebruiken en neemt het sneller afgeleid zijn voor lief.

Herkent u deze situatie, gebeurt het zo bij u op school? Dan is het tijd voor een plan.

Kijk in de Leeromgeving voor ondersteuning.