Het model TPack (Mishra, Koehler: 2005) is alweer ruim 10 jaar oud. TPack, zowel verguisd als omarmd, is zeer zeker bruikbaar.

 

 

Het model gaat er vanuit dat we een achterstand in te halen hebben op gebruik van ICT toepassingen in het leerproces. Daarom geeft het speciale aandacht aan ICT i.p.v. het alleen te zien als een instrument dat pedagogisch/didactisch ingezet kan worden zoals een pen, schrift, bord.

Dat van die achterstand klopt nog steeds maar ook lopen veel docenten op tegen de omvang van het aanbod.

De functies die de ICT biedt in de ondersteuning van samenwerken, conceptuele uitleg, herhaling, competitie, een mening vormen, zijn enorm qua aantal  en diversiteit.

 

 

TPack

 

 

Door actief de kern van TPack te zoeken, daar waar de inhoud van het onderwijs, de didactische  aanpak en het ict instrument samen komen, breidt de docent zijn/haar arsenaal aan mogelijkheden uit. Met die uitbreiding kunnen meer leerlingen op maat bediend worden. Neem conceptuele uitleg bijvoorbeeld. De docent kan hiervoor ICT toepassingen als video, podcast, website "How things work" of een app als Easycreation gebruiken. Door een van deze toepassingen te kiezen geeft de docent ruimte aan leerlingen die in staat zijn om zelfstandig deze concepten tot zich te nemen. Daardoor creëert de docent ruimte om de andere leerlingen wat intensiever te begeleiden als het om conceptuele uitleg gaat. Daarin kunnen de zelfstandige leerlingen weer een rol spelen.

De keuze van de ICT toepassing hangt af van groepskenmerken, de potentie van de individuele leerling (didactiek), en van de onderwijsinhoud. Als een gedachtegang over gebracht moet worden met allerlei afwegingen dan is een tekening door en met gesproken uitleg van de docent ( zoals op het bord kan)  een prima aanpak die met Easycreation gerealiseerd kan worden.

Het model helpt bij de actieve zoektocht maar vooral dat Actief en Onderzoek zorgt voor de doorbraak. Wanneer de docent deze lijn volgt zal het om de volgende keer een goede ICT toepassing te vinden hem of haar gemakkelijker af gaan.