Edu-Consulting helpt VO-scholen en de docenten om ICT toe te passen in het leerproces m.n.:  het ontwikkelen van digitale leerinhoud, het gebruik van Apps in de klas en het inrichten en gebruik van een digitale toetsbank. De docent staat bij Edu-Consulting centraal met het uitgangspunt om de leerling goed te faciliteren. 

 


 

Computer programma's steeds gemakkelijker

 

"Voor docenten die niet zo handig zijn met de computer wordt het gemakkelijker. Computerprogramma's sluiten steeds beter aan bij de wensen en zijn intuitiever te bedienen." Technologie verandert snel en er komen producten op de markt waar iedereen voordeel uit kan halen. Kijk bv. op www.eduapp.nl

 

Vragen van leerlingen 

 

"Niets triggert een docent zo sterk om te veranderen als een vraag van een leerling." Dat wil zeggen dat je als docent of teamleider gebruik kunt maken van dit gegeven door de leerling te betrekken bij het formuleren van de vragen over de e van e-learning. De leerling heeft daar over het algemeen een goed zicht op. 
Roadmap

 

"Een Roadmap onderwijs en ICT in een school van 2-3 jaar vooruit geeft houvast en vertrouwen aan docenten." Wanneer docenten met elkaar de roadmap opstellen kunnen verwachtingen en haalbaarheid afgestemd worden en ontstaat een realistisch pad voor veranderingen.